Jadranka Zagorec, Branka Rožmarić, Zoran Jagnjić, Štefanija Ivančić

OB Varaždin

poslijeoperacijski poremećaj kognitivnih funkcija, JIL, anestezija

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Poremećaji emocionalnih i kognitivnih funkcija kod bolesnika ispoljavaju se smanjenjem pažnje,
koncentracije, pamćenja, orijentacije te nemirom. Često se javljaju u poslijeoperacijskom periodu kod
bolesnika liječenih u JIL-u.

Postoperativni kognitivni deficit dovodi do produžene hospitalizacije, povećava postoperativni
morbiditet i mortalitet, troškove liječenja i mijenja postoperativnu kvalitetu života. Uzroke
emocionalnih i mentalnih poremećaja u JIL-u općenito možemo podijeliti na okolišne i medicinske. U
posljednje se vrijeme razmatra uloga anestetika i anestezije u nastanku kognitivnih poremećaja. Za
postavljanje dijagnoze potreban je niz specifičnih neurofizioloških testova.

Za poslijeoperacijsku prevenciju poremećaja emocionalnih i kognitivnih funkcija primjenjuje se
multimodalni pristup što uključuje ranu ekstubaciju bolesnika, ranu enteralnu prehranu, ranu
mobilizaciju i optimalnu analgeziju za što je potreban timski rad medicinskog osoblja.

preuzmi dokument