Ivana Lubina, Valentina Kubala

Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje, KB Osijek

intenzivno liječenje, dekubitus, VAC terapija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Intenzivno liječenje podrazumijeva zbrinjavanje pacijenata s teškim i životno ugrožavajućim bolestima i
stanjima. Kod njih se pretpostavlja da manifestiraju postojeću disfunkciju i da nemaju normalne organsk e
rezerve te su podložniji razvoju komplikacija. Jedna od čestih komplikacija i posljedica takvih teških stanja je
pojava dekubitusa. Uzme li se u obzir osnovna bolest ležećeg pacijenta i težina uspostavljanja i održavanja
vitalnog i hemodinamskog stanja pacijenta, mogućnost same prevencije, a time i zbrinjavanja kod već
pojavljenog dekubitusa te samog izlječenja u konačnici uvelike se razlikuje od drugih odijela u odnosu na
JIL.
Primjena VAC terapije u liječenju dekubitusa.

preuzmi dokument