Senka Brodarić Adaković, Jelena Rajić

OB Koprivnica

pogrješka, transfuzijska medicina, medicinska sestra

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Suvremena medicina svojim složenim postupcima u dijagnostici i liječenju pridonosi očuvanju i poboljšanju zdravlja pacijenta. Ponekad se zbog složenosti procesa, tehnologije, međuljudskih odnosa te njihova međusobnog odnosa, pogrješka može dogoditi. Većina njih je neznatna i prolazna, ali isto tako može uzrokovati trajno oštećenje zdravlja pa i smrt. Važno je razlikovati nuspojavu, neželjeni ishod i štetni događaj (pogrješku). Nuspojava nastaje usprkos medicinski ispravnom i pravodobno provedenom postupku, koji je izveden pravilnom uporabom ispravne opreme i sredstava, uz optimalnu organizaciju rada. Neželjeni ishod nastaje usprkos pravodobnom i ispravnom medicinskom postupanju zbog nemogućnosti izlječenja, odnosno smrtonosne bolesti, starosti, otkazivanja više organskih sustava i drugih razloga. Štetni događaj je ono što se najčešće naziva pogrješkom, u njemu dolazi do nenamjerne i nepoželjne štete za bolesnike nanesene štetnim postupanjem. Posljedice toga mogu biti produljenje liječenja, oštećenje organizma povezano s prolaznom ili trajnom nesposobnošću te smrt.
Transfuzijsko je liječenje izuzetno složeno . Vjerojatnost pogrješke je velika zbog velikog broja postupaka, složenosti proizvodnje pripravaka i transfuzijskoga liječenja te rada djelatnika raznih stručnih profila. Pogrješka može nastati na svakome mjestu u procesu proizvodnje krvnoga pripravka i transfuzijskoga liječenja. Intervencije medicinskih sestara na odjelu i u transfuziji usmjerene su smanjenju i suzbijanju istih.

preuzmi dokument