Banovac Antonija, Jelača Zorana

Opća bolnica Šibenik, Djelatnost anestezije,reanimacije i intenzivnog liječenja, JIL

pneumonija uzrokovana ventilatorom, prevencija VAP-a, protokoli

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Upala pluća uzrokovana respiratorom (“Ventilator- associated pneumonia“) je naziv za nozokomijalnu pneumoniju kod bolesnika koji su na strojnoj respiratornoj potpori (putem endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile) dulje od 48 sati.
Najučestalija je komplikacija u jedinicama intenzivnog liječenja. VAP primarno nastaje zbog toga što endotrahealni tubus ili trahealna kanila omogućavaju prolaz bakterijama u donje segmente pluća što je naročito značajno kod pacijenata koji već imaju probleme s plućima ili imunološkim sustavom. Često se događa da bakterije koloniziraju tubus ili kanilu te se šire po cijelim plućima sa svakim udahom. Rizik nastanka VAP-a kod strojno ventiliranih svaki dan raste za 1%. Obzirom da su uzročnici često rezistentni na brojne antimikrobne lijekove liječenje VAP-a je dugotrajno i skupo. Prekomjerni broj bolesnika u Jil-u, kronični nedostatak medicinskih sestara-tehničara, nedostatna edukacija i opterećenost značajni su faktori rizika za nastanak nozokomijalnih infekcija.
Važno je pridržavati se standarda u provođenju zdravstvene njege, protokola utemeljenim na kliničkim iskustvima i rezultatima istraživanja. Kontinuirano praćenje bolesnika pomaže medicinskoj sestri u sastavljanju novih obrazaca koji će doprinjeti istraživanju, tj. kvalitetnijoj skrbi za bolesnika. Da bi se to postiglo medicinska sestra mora evidentirati učinjeno. Uloga medicinske sestre odnosi se na provođenje standardnih mjera za sprječavanje ventilator pneumonija koje uključuju održavanje i upotrebu respiratornog pribora, te provođenje mjera vezanih uz samog bolesnika, od pravilnog položaja bolesnika (glava bolesnika podignuta pod kutom od 30-45 stupnjeva), toalete usne šupljine, njege traheostome i sl.

preuzmi dokument