Marta Glavaš, Štefanija Bermanec

ŽB Čakovec

intenzivno liječenje, sepsa, pneumokok

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Prikazujemo slučaj pacijentice sa ranije dijagnosticiranom mijeloproliferativnom bolešću koja je u
hitnoj službi zaprimljena zbog sumnje na meningoencefalitis te hospitalizirana na odjelu intenzivne
skrbi. U daljnjem tijeku došlo je do brzog pogoršanja te je pacijentica intubirana, ventilirana,
trombocitopenična, uz galopirajuće poremećaje koagulacije te multiorganko zatajenje. U svim
mikrobiološkim kulturama izoliran je streptokok pneumonije. Usprkos antibiotskom liječenju
bolesnica je prešla u septički šok te egzitirala.

preuzmi dokument