Jadranka Knežević, Mirela Sušac

SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

bolničke infekcije,higijena ruku,pravilno korištenje rukavica,ubodni incidenti,algoritam ponašanja kod ubodnih incidenata

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Bolničke infekcije predstavljaju veliki problem današnjice, kako za uži bolnički
ambijent tako i za širu društvenu zajednicu. One uzrokuju komplikacije bolničkog
liječenja, povećanje morbiditeta, mortaliteta i troškova liječenja te iznošenje bolničkih
sojeva mikroorganizama u izvanbolničku sredinu u zdravu populaciju, a inficirati se
mogu: bolesnici,bolničko osoblje (liječnici,medicinske sestre,tehničari,osoblje
zaduženo za čišćenje,osoblje zaduženo za hranu,studenti posjeta i dr.)
U ovom radu obrađuje se transmisija uzročnika bolničkih infekcija:
Direktna: kontakt - ruke bolničkog osoblja!
Indirektna: kontaminirani predmeti – oprema, instrumenti,upotrjebljene igle,skalpeli i
sl.
Obrađuju se mogućnosti i potrebe preventivnoga djelovanju na području zaštite u
oblasti bolničke infekcije, bilo na razini edukacije bilo na razini izravne zaštite, a cijeli
je rad utemeljen na provedenoj anketi i obrađenim pokazateljima ubodnih incidenata
prijavljenih Transfuzijskom centru KB Mostar. Uz potrebnu edukaciju, konstatira se
važnost izravne zaštite, pravilno korištenje rukavica, te ukazuje na postupak ukoliko
bi tko došao u kontakt s potencijalno zaraženim materijalom, i oštrim potencijalno
zaraznim predmetima (igle, skalpeli).

preuzmi dokument