Josip Brusić, Natali Cicvarić, Marijana Maljković

Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka

pseudoaneurizma, komplikacije, kateterizacija, postupci, UZV

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Postpunkcijske pseudoaneurizme najčešća su lokalna komplikacija kateterizacije femoralne i brahijalne arterije nakon invazivnih, dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Javljaju se u oko 0,3% do čak 7,7 % slučajeva. Veće od 1,8 cm u promjeru ili pseudoaneurizme nastale u
pacijenata pod antikoagulacijskom terapijom najčešće potrebuju aktivno liječenje.
Liječenje pseudoaneurizme uključuje kirurški tretman, ultrazvučno vođenu kompresiju (vrata) pseudoaneurizme te u novije vrijeme ultrazvučno vođenu aplikaciju trombina u pseudoaneurizmu.
Ultrazvučno uz pomoć doplera prikaže se pseudoaneurizma najbliža arteriji, postavi se pulsni
oksimetar na palac, palpiraju se pulsacije, pod kontrolom ultrazvuka u sredinu pseudoaneurizmatske vreće ulazi se tankom iglom. Instalira se 500 - 1000 i.j. goveđeg trombina (Baxter, USA) kroz 20-tak sekundi. Nekoliko minuta po intervenciji dolazi do tromboziranja pseudoaneurizme. Kontrolni ultrazvučni pregled učini se nakon 30 min i nakon 24 sata.
Komplikacije se kreću do maksimalno 4%,najčešće su vezane uz bijeg trombina u cirkulacijski sustav.Ove komplikacije mogu se izbjeći pozicioniranjem vrha igle dalje od vrata pseudoanerizme, polaganom se aplikacijom (kroz 20-tak sekundi) trombina pod «kontrolom oka» te doziranim pritiskom na arteriju kako bi se smanjila brzina protoka.
Zahvat je minimalno invazivan i poštedan za pacijenta. Liječenje je jeftinije u odnosu na kirurški zahvat, a pacijent napušta bolnicu nakon 24 sata.

preuzmi dokument