Ksenija Kukec, Nevenka Ivek, Ksenija Gajski

OB Varaždin

perkutana traheotomija, medicinska sestra, JIL

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Perkutana traheotomija (PT) je postupak otvaranja traheje koji se izvodi u JIL-u, na krevetu bolesnika, u svrhu ventilacije, oksigenacije i njege dišnog puta. Prva PT u OB Varaždin napravljena je 2005. godine. U razdoblju od 2005-2015 godine napravljena je kod 74 bolesnika, od čega je 55 muškog i 19 ženskog spola. Najmlađi bolesnik imao je 20 god, a najstariji 86 godina, prosječne životne dobi 49 godina. U odnosu na klasičnu kiruršku traheotomiju, perkutana traheotomija posljednjih je godina postala metoda izbora kod bolesnika koji su ovisni o mehaničkoj ventilaciji. Izvedba je jednostavna i brza, sam postupak traje oko 15 minuta, infekcije su javljaju veoma rijetko , a nakon odstranjenja kanile mjesto traheostome vrlo brzo zacijeli. Ona osigurava kvalitetnu zdravstvenu njegu bolesnika u JIL-u, omogućuje lakše odvajanje od
respirastora, skraćuje vrijeme boravka u JIL-u, a samim time i troškove liječenja.

preuzmi dokument