Glažar Marija, Hozmec -Blažić Vesna

Djelatnost za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje, Županijska bolnica Čakovec

perkutana traheotomija, JIL, metode postavljanja

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Perkutana traheotomija je nekirurška tehnika uspostavljanja traheotomijskog otvora. koristi se za ventilaciju, oksigenaciju i toaletu dišnih puteva. Najčešće se koristi i izvodi u JIL-u. Perkutana traheotomija jednostavna je ,manje invazivna i brza metoda za postavljanje kanile u usporedbi sa klasičnom,kirurškom metodom. U našem JIL-u izvode je dvije liječnice,jedna medicinska sestra,jedna liječnica koja održava dišni put i anesteziološka tehničarka koja joj asistira.
Za izvođenje imamo posebno pripremljen set koji se sastoji od:
-2 sterilna mantila
-4 sterilne komprese(jedna sa otvorom)
-5 "njokeca" za pranje kože
-4 sterilna tupfera
-forceps
-2 kely-a
-1 pean
Potrebna nam je originalni set za perkutanu traheotomiju,sredstva za dezinfekciju,lijekovi,laringoskop, šprica, igla ,sterilna fiziološka otopina,sterilne rukavice te složen plahta. Pranje i dezinfekcija operativnog polja vrši se po protokolu Komisije za sprečavanje bolničkih infekcija,a po postupniku sva priprema za zahvat i sam zahvat. Naša iskustva sa samim izvođenjem perkutane traheotomije su više nego dobra kao i sam izgled otvora i njegova njega tokom liječenje pacijenata u JIL-u.

preuzmi dokument