Škvorc Milena

OB Čakovec

Perioperativni nadzor-monitoring,prevencija komplikacija,evidencija Perioperativna analgezija-izbor analgetika,praćenje učinka,nuspojave

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

U radu se želi istaknuti važnost organizacije Jedinice za neposredni poslijeoperacijski
nadzor,osobito s obzirom na prevenciju neposrednih poslijeoperacijskih komplikacija.
Naglašava se važnost evidencije vitalnih funkcija tijekom perioda nadzora.
Medikamentozna terapija akutne poslijeoperacijske boli je sa stanovišta moderne medicine
uvjet bez kojeg se ne može.U radu se prikazuje izbor medikamenata u našoj jedinici
neposredne poslijeoperacijske skrbi s posebnim osvrtom na moguće nuspojave
ordiniranih lijekova.

preuzmi dokument