Dragana Pratljacic, Dragana Smolovic, Sasa Petrov, Vesna Kovacevic

KCCG Podgorica

TPP, bolesnik, prednosti, JIL

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Totalna parenteralna nutricija (TPN) je danas rutinski način potpore kod kritično oboljelih pacijenata.
Cilj ovog rada je prikaz primjene parenteralne ishrane i da se utvrdi ucestalost eventualnih komplikacija
Kliničke prednosti: metabolička efikasnost, smanjena mogućnost metaboličkih komplikacija, smanjena
učestalost i intenzitet lokalnih reakcija perifernih vena, smanjena mogućnost grešaka, ušteda u vremenu
liječenja, omogućavanje primjene TPN-a u kući, ekonomske prednosti, smanjen broj BO dana, manje je
vremena potrebno za rad medicinskog osoblja.

preuzmi dokument