Autori: Maja Pavković, Tajana Gospočić

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: neurološki bolesnik, palijativna skrb, jedinica intenzivnog liječenja

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Palijativna skrb je sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek. Nastoji se ublažiti bol i podići kvaliteta života bolesnika neizlječivih ili složenih bolesti. Ovaj se pristup primjenjuje na veliki i rastući udio neuroloških poremećaja. Izazovi u palijativnoj skrbi bolesnika s neizlječivim neurološkim bolestima uključuju širok spektar brzine progresije simptoma, nedostatka pouzdanih prognostičkih markera, nedostatka dokaza o djelotvornosti simptomatskih tretmana i velika prevalencija poteškoća s komunikacijom, kognitivnim oštećenjem i poremećajem u ponašanju. S obzirom na sve navedene poteškoće, neurološkom bolesniku je potreban multidisciplinarni pristup, kako u bolnici ili ustanovi, tako i u vlastitom domu u svrhu što kvalitetnijeg života. Fizički i kognitivni nedostaci povezani s neurološkim bolestima doprinose i osjećajima da su “beskorisni” ili “teret” i mogu pridonijeti višim stopama demoralizacije. Edukacija medicinskoga osoblja pruža znanje koje ima cilj osloboditi fizičke, društvene, psihološke i duhovne patnje kako bolesnicima tako i njihovim obiteljima. U jedinicama intenzivnog liječenja glavni zadatak medicinskoga osoblja uz pružanje najbolje moguće skrbi je i edukacija i priprema obitelji za skrb o oboljelom članu nakon otpusta iz bolnice.