Autori: Tena Malčić, Mirjana Šestak

Ustanova zaposlenja: KBC SESTRE MILOSRDNICE

Ključne riječi: palijativna skrb, palijativni pacijent, hospicij, jedinica intenzivnog liječenja

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

U ovom radu prikazane su definicije palijativne medicine, palijativne skrbi, objašnjeno je što je to hospicij i jedinica intenzivnog liječenja te kakvi pacijenti se zaprimaju u jedinice intenzivnog liječenja. Prikazane su neke od najčešćih sestrinskih dijagnoza vezanih uz palijativne pacijente u jedinicama intenzivnog liječenja Cilj ovog rada bio je prikazati palijativnu skrb u jedinici intenzivnog liječenja te postojanje potrebe za otvaranjem novih hospicija i palijativnih ustanove na teritoriju Republike Hrvatske s ciljem rasterećenja jedinica intenzivnog liječenja, smanjenja troškova zdravstva i najvažnije, boljitka palijativnih pacijenata i napretka palijativne skrbi. Cilj palijativne skrbi je poboljšati preostali život pacijentu i njegovoj obitelji, te pružiti pomoć u žalovanju, nakon smrti. Pacijenti se u terminalnoj fazi života susreću sa brojnim problemima, počevši od onih najtežih- boli i ostalih simptoma primarne bolesti, pa sve do psihosocijalnih problema i pitanja. Tim koji pruža palijativnu skrb mora biti spreman pomoći u rješavanju svih tih problema. Zaključci ovog rada su da postoji velika potreba za daljnjim napretkom palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj i otvaranjem hospicija kako bi se palijativna skrb mogla u cijelosti i kvalitetno izvesti, te kako bismo smanjili troškove nastale dugotrajnim boravkom stabilnih palijativnih pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja.