Autori: Ksenija Begović

Ustanova zaposlenja: OB ”DR. TOMISLAV BARDEK” KOPRIVNICA

Ključne riječi: palijativna skrb; jedinica intenzivnog liječenja; palijativna medicina

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Definicija palijativne skrbi (SZO): “Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanih sa smrtonosnom bolešću, primjenom prevencije i olakšanja patnje. To se postiže ranim prepoznavanjem bolesti te besprijekornom procjenom i suzbijanjem boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.“ U razvoju palijativne medicine iznimno je važna edukacija članova multidisciplinarnog palijativnog tima, ali i šire javnosti, kao i izrada međunarodnih i nacionalnih strateških planova razvoja palijativne skrbi. Metode palijativne skrbi dugo su bile definirane samo u okviru brige za bolesnike s malignim bolestima. No, u novije vrijeme je jasno da je skupina bolesnika kod kojih je potrebno primijeniti ove metode medicinskog zbrinjavanja puno šira te se svodi na kronične bolesnike kod kojih je liječenje obuhvatilo sve metode, ali bez značajnijeg izlječenja. Posebnu pažnju u palijativnoj skrbi imaju bolesnici u trajnom vegetativnom stanju. Medicinska skrb kod takvih bolesnika mora dodatno obuhvaćati i neke specifične mjere kao što je poseban oblik hranjenja, aspiracije, toalete traheostome i endotrahealnog tubusa, promjene urinarnog katetera, mjere fizikalne rehabilitacije, a koje se provode u jedinici intenzivnog liječenja za takve bolesnike koji su smješteni u bolnici – prikaz slučaja.