Autori: Marta Dananić, Anita Farago, Anna I. Farkaš

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: palijativna skrb, bolesnik, jedinica intenzivnog liječenja

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Palijativna skrb je pristup, sveobuhvatna skrb za bolesnika oboljelog od kronične, neizlječive bolesti kada su kurativne metode liječenja iscrpljene. Usmjerena je na suzbijanje boli i drugih simptoma, te fizičkih, psiholoških, duhovnih i socijalnih problema, zahtijeva multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup, a usmjerena je na bolesnika, obitelj i zajednicu. Središnji cilj palijativne skrbi je očuvanje najbolje moguće kvalitete života sve do smrti. Suvremena medicina usmjerena je liječenju i izlječenju bolesti, a umiranje smatra porazom struke. Palijativna medicina bolet prihvaća kao sastavni, krajnji dio života. Prijelaz s kurativne na palijativnu skrb češće je postupan nego vremenski razgraničen, a nema definirane vremenske točke u tijeku bolesti koja obilježava prijelaz s kurativne na palijativnu skrb. Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje Klinike za torakalnu kirurgiju Jordanovac KBC-a Zagreb godišnje zbrine između 600 i 700 pacijenata. Najveći dio tog broja čine pacijenti koji se nakon elektivnih kirurških zahvata primaju na rano postoperativno liječenje i rehabilitaciju. Manji dio čine pacijenti kojima je potreban hitan torakokirurški zahvat i pacijenti kod kojih je nužno intenzivno praćenje nakon traume prsnog koša. Smještajni kapacitet Odjela je 6 kreveta te 2 kreveta za pacijente kod kojih je potrebna izolacija. Protok bolesnika na Odjelu i ograničeni smještajni kapacitet ne dozvoljava adekvatno zbrinjavanje bolesnika s potrebama za palijativnim liječenjem kada je kurativno liječenje kontraindicirano i neprimjereno prognozi, a njihov boravak na Odjelu značajno usporava i otežava rad. Broj sestara i liječnika previsok je za potrebe palijativne skrbi što opterećuje ionako financijski iscrpljen zdravstveni sustav. Rješenje je u prenamjeni bolničkih kapaciteta, preustroju bolnica koje nemaju dovoljno akutnih slučajeva, osnivanju palijativnih ustanova, timova za palijativnu skrb te hospicija.