Mirela Končar, Mirela Grđan Škrlec, Mirjana Meštrović

KBC Zagreb

tumor mozga stražnje lubanjske jame, otežani dišni put, sestrinske intervencije

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Tumori mozga pojavljuju se u svim dobnim skupinama i najčešće rastu kao sferična
masa sve dok ne dođu u dodir s više rigidnom strukturom kao što je kost. Stražnja
lubanjska jama mali je prostor u lubanji u kojem su smještene moždane strukture
malog mozga i moždanog debla, a odgovorne su za kretanje, ravnotežu,
koordinaciju te kontrolu vitalnih funkcija. Većina tumora stražnje lubanjske jame
kirurški se odstranjuje zbog ograničenog prostora jer tumor prilikom rasta lako može
pritisnuti okolne strukture uključujući i centar za disanje. Inhibicija centra za disanje u
produženoj moždini dovodi do prekida emitiranja kontroliranih signala "udah – izdah".
Kod tih bolesnika, zbog otežanog disanja, u organizmu će se javiti hiperkapnija,
hipoksemija i hipoksija te će bolesnikovo stanje zahtijevati kontinuirani nadzor
vitalnih funkcija, stanja svijesti i primjenu strojne ventilaciju.
Poznavanjem komplikacija koje se mogu javiti nakon neurokirurške operacije tumora
mozga stražnje lubanjske jame, medicinska sestra će kontinuiranim praćenjem
bolesnikova stanja, održavanjem toalete i prohodnosti dišnog puta, kontrolom
acidobaznog statusa i elektrolita u krvi te praćenjem i poznavanjem parametara
strojne ventilacije doprinijeti kvalitetnom oporavku bolesnika.

preuzmi dokument