Sonja Kalauz

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

prava bolesnika, kompetencije medicinskih sestara, profesionalni kodeks

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Bolest je socijalni fenomen, a ne samo biološki događaj ili prirodna činjenica. Ona ne uništava samo biološki
integritet oboljelog već ugrožava i bolesnikov socij alni status. Biti bolestan znači imati “socijalno doznačen
identitet”, što znači da biti bolestan ne znači biti u nekakvom socijalnom vakuumu; naprotiv, kada čovjek
oboli, dolazi do komutacija uloga: umjesto uobičajenih uloga, dobiva se jedna nova, po mnogočemu
jedinstvena, socijalno pripisana uloga. Pri tome valja voditi računa da bolesnik nije odgovoran za svoje
stanje,da je oslobođen od uobičajenih društvenih obaveza, te da specifična situacija određuje njegova
specifična prava i obaveze. Zdravstveni radnici koji pružaju pomoć oboljelom trebaju biti stručni, kompetentni
i autonomni u području svog djelovanja, te moraju zajedno s bolesnikom donositi one odluke koje su u
njegovom najboljem interesu. Uvijek se mora imati na umu da je bolesnik partner u procesu liječenja i
zdravstvene njege, što jednostavnim riječima znači da je bolesnik subjekt, a nikako objekt.
Prava bolesnika se slobodno mogu odrediti kao prava na slobodno donošenje odluka koje bi pojedinci ili
društvo morali poštovati.U zadnjem desetljeću objavljeno je više povelja o pravima oboljelih i umirućih sa
manje-više istim sadržajima koji se mogu sažeti u nekoliko točaka: pravo na odgovarajuću njegu i liječenje;
pravo na obaviještenost; pravo na zaštitu osobnosti i pravo na samoodređenje. Medicinske sestre trebaju
imati profesionalne kompetencije povezane s dobrom praksom i da moraju obavljati svoje dužnosti
posvećeno, obazrivo, ustrajno, vješto i s razumnom brigom.
Što znači biti kompetentna medicinska sestra, što su to sestrinske kompetencije i u kakvoj su vezi s pravima
bolesnika na odgovarajuću zdravstvenu njegu?
Naime pod kompetencijama u profesiji medicinskih sestara se podrazumijeva posjedovanje specifičnih
uporabnih ili objektnih znanja ( teorijska znanja, vještina i iskustvo) i orijentacijskih ili misaonih znanja koji
pomažu dobroj kritičkoj prosudbi, a one moraju biti regulirana profesionalnim kodeksom zakonske snage.
Kada je riječ o kompetencijama medicinskih sestara u Hrvatskoj, onda se može govoriti samo o jasno
definiranim kompetencijama za provođenje opće zdravstvene njege medicinskih sestara koje su završile
trogodišnji studij sestrinstva. Sve ostale kompetencije u specifičnim područjima zdravstvene njege
(intenzivna, neonatologija, kirurgija…) su na razini samovoljne i subjektivne procjene i nisu zasnovane na
međunarodnim ili europskim referencama sestrinskih kompetencija. Jasno regulirane kompetencije su u
najužoj mogućoj vezi sa profesionalnom odgovornošću medicinskih sestara i to u pogledu ukupnih prava
bolesnika: prava na odgovarajuću njegu i liječenje; prava na obaviještenost; prava na zaštitu osobnosti i
prava na samoodređenje.

preuzmi dokument