Advija Jašarević

Bosnia and Herzegovina

osteoporoza ,faktori rizika, prevenc

''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WfCCN-a''

Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Uvod: Osteoporoza je progresivna metabolička bolest kostiju, koja se karakteriše smanjenjem mineralne gustine (mase) kosti (gubitak kalcijuma iz kosti). To je “nijema” bolest, počinje podmuklo, bez simptoma i najčešće se otkriva tek kada se desi prelom neke kosti. Zdrave kosti nastaju u djetinjstvu i do 20. godine. Devedeset posto koštanog rasta se dešava između 10.-20. godine, pa je djetinjstvo i mladost kritičan period za izgradnju kostiju. Prevencija osteoporoze ima za cilj da spriječi gubitak koštane mase kako ne bi nastala fraktura a počinje još u djetinjstvu i adolescenciji da se dostigne maksimalna gustina koštane mase.
Cilj rada je istražiti ulogu diplomirane medicinske sestre u tretmanu osteoporoze (prevenciji i tretmanu) i analizirati riziko faktore za nastanak osteoporoze kod žena.
Metoda istraživanja je retrospektivna analiza ,provedena putem već postojeće medicinske dokumentacije koja sadržava elemente potrebne za analizu i statističku obradu podataka. Odabrano je 50 pacijentica koje su se liječile u CBR-u ,Doma zdravlja Novi Grad Sarajevo.
U istraživanje su uključene žene koje su dolazile zbog različitih zdravstvenih problema vezanih za bolove i fizikalni tretman koštanog sistema. Podaci su uzeti iz medicinske dokumentacije,tj.skrininga za osteoporozu u navedenoj službi.
Zaključak:Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti obolijevanja,i radi sprečavanja ozbiljnih posljedica i komplikacija , posebno kod osoba koji imaju jedan ili više faktora rizika za obolijevanje od osteoporoze.Prevencija mora početi još u ranom djetinjstvu kroz redovnui i pravilnu ishranu, pravilan rast i razvoj i fizičku aktivnost Povećan rizik ranog razvoja i brzog napredovanja osteoporoze, imaju žene koje se tokom života ne hrane na odgovarajući način, ne unose hranom dovoljne količine kalcija i vitamina D, nisu dovoljno fizički aktivne, puše i konzumiraju prekomjerne količine alkoholnih pića.

preuzmi dokument