Dragica Škrlin, Andreja Končevski, Leposava Salečić

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za dječje bolesti, Zagreb

EB, timski rad u zbrinjavanju bolesnika, anestezija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Nasljedne bulozne epidermolize su skupina bolesti karakteriziranih jakom osjetljivosti kože, a u nekih
bolesnika i sluznica, sa stvaranjem mjehura i rana. U zbrinjavanju takvih bolesnika potreban je timski rad u
kojem sudjeluju medicinski djelatnici raznih specijalnosti (dermatolog, pedijatar, oftalmolog, stomatolog,
gastroenterolog, kirurg, anesteziolog ,te anesteziološki tehničar.
Anesteziološki tehničar ima važnu ulogu kod pripreme i uvoda pacijenta u anesteziju i tijekom operacionog
zahvata. Važna je što poštednija manipulacija s takvim bolesnikom (prebacivanje djeteta na želatinoznu
podlogu, uspostavljanje venskog puta bez esmarha i flastera, korištenje novorođenačkih trakica za oximetar,
EKG elektrode bez flastera, vazelinska gaza ispod inhalacijske maske, intubacija uz pomoć bronhoskopa i
dr.
Djeca oboljela od EB su anemična, pothranjena, sklona infekcijama, te su im potrebne česte transfuzije
eritrocita i prilagođena prehrana. Životni vijek takve djece rijetko je duži od 30 godina.
U klinici za dječje bolesti – Zagreb od 1996 g. kod takvih bolesnika rađeni su razni zahvati u općoj anesteziji,
stoga je uloga anesteziološkog tehničara iznimno važna.

preuzmi dokument