Jadrešić L., Iveljić M., Valentić J., Ćuruvija I., Marković M., Safić H., Babić I., Đogić V, Bingulac-Popović J., Juraković Lončar N., Strauss-Patko M., Jukić I.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

NAT testiranje, dobrovoljni davatelji krvi (DDK), organizacija transporta uzoraka

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Odsjek za NAT (engl. Nucleic Acid Testing) testiranje dobrovoljnih davatelja krvi (DDK) započeo je sa radom u ožujku 2013. g. u sklopu Odjela za molekularnu dijagnostiku HZTM-a u Zagrebu, za sve prikupljene donacije krvi u Republici Hrvatskoj. Osim davatelja krvi testiraju se i svi davatelji organa, tkiva i matičnih stanica te autologne donacije. Testiranje se izvodi na individualnoj donaciji (ID NAT), Procleix Ultrio Plus testom na 3 Tigris uređaja (Grifols, Španjolska). Triplex testom se istovremeno detektiraju sve tri nukleinske kiseline virusa HIV-1 RNA, HCV RNA i HBV DNA.
Za ID NAT testiranje koristimo uzorak plazme iz krvi uzete u EDTA epruvetu, dostavljene i centrifugirane unutar 72 h od uzimanja. Dostava uzoraka je centralizirana i obavlja ju ista dostavna služba cestovnim ili zračnim prometom za sve transfuzijske centre radnim danom i subotom u večernjim satima. Testiraju se uzorci iz 7 transfuzijskih centara: HZTM, TC Osijek, TC Split, TC Rijeka, TC Dubrovnik, TC Varaždin i TC Zadar. Ambalaža u kojoj se dostavljaju uzorci zadovoljava zahtjeve pakiranja za biološke i infektivne tvari sukladno UN3373. Informatizacija transfuzijske medicine u RH provedena je u sklopu centralizacije transfuzijskih centara. Slanje podataka o uzorcima i rezultatima NAT testiranja vrši se putem transfuzijskog informacijskog sustava eDelphyn. Pri primitku uzoraka kontrolira se broj uzoraka i uspoređuje s pristiglom listom iz e-Delphyn-a. Testiranje započinje istu večer po primitku, nastavlja se tijekom noći bez intervencija operatera. Validacija rezultata je iduće jutro. Dnevno se obradi od 700-1000 uzoraka iz svih centara, od toga 300-400 uzoraka stiže centraliziranom dostavom. Problemi s dostavom su vrlo rijetki, a vezani su uz vremenske neprilike ili ljudsku grešku. Uvođenje još jednog obveznog probirnog testa za sve donacije prikupljene u RH centralizacijom testiranja i organizacijom dostave nije dovelo do problema u pravovremenoj dostupnosti krvnih pripravaka a povećalo je sigurnost istih.

preuzmi dokument