Marijana Hrastić Čolig

Jedinica reanimatologije, anesteziologije, i intenzivnog liječenje, Odsjek poluintenzivnog liječenja, OB “Dr. T. Bardek“, Koprivnica

poluintenzivno liječenje, organizacija, suradnja, timski rad, edukacija

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Odsjek poluintenzivnog liječenja je mjesto gdje se vrši nadzor, njega i liječenje bolesnika s potencijalno teško
narušenim fiziološkim stanjem, š to zahtijeva tehničku ili mehaničku potporu u održavanju života. Bolesnici
koji se primaju u OPIL nalaze se u reverzibilnom medicinskom stanju, koje ima mogućnost stvarnog
oporavka. Svaka jedinica poluintenzivnog liječenja bi trebala osmisliti vlastiti način rada, izričito propisati
kriterije za prijem i otpust iz OPIL-a.
OPIL naše bolnice otvoren je 17.11.2008. godine u sklopu Jedinice reanimatologije,anesteziologije i
intenzivnog liječenja. Razlog otvaranja bio je preopterećenost JIL-a, nedostatak kreveta, odgađanje
planiranog operativnog programa, zbrinjavanje akutnih bolesnika na odjelima bez dežurnog liječnika i
zbrinjavanje akutnih bolesnika na odjelima bez monitoringa.
Odsjek se nadovezuje na JIL, ima 7 kreveta smještenih u 3 dvokrevetne sobe i jednu jednokrevetnuizolaciju. Rad je organiziran u 3 smjene. Ukupno ima 6 sestara srednje stručne spreme i jedna viša. Prema
potrebi usko surađujemo sa osobljem JIL-a. Radimo sa 50% kapaciteta sa 4 eventualno 5 kreveta. Bolesnici
su pod stalnim nadzorom liječnika anesteziologa, a po pozivu dolaze i drugi liječnici na konziljarne preglede i
vizitu. Surađujemo sa gotovo svim odjelima naše bolnice. Timski rad, kontinuirana edukacija i rad po
protokolima neizostavni su dio rada medicinske sestre na takvom odjelu. U skoroj budućnosti nadamo se
zapošljavanju novih sestara, kupnji potrebne opreme i radu na svih 7 kreveta.

preuzmi dokument