Kristina Bačkov

Opća bolnica Zadar

hitni interni prijem, organizacija rada, oprema, specifičnosti rada, medicinsko osoblje

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Nalazi se u prizemlju centralne zgrade Odjela za Interne bolesti, dograđen i proširen 2005.god. Čine ga dvije
ambulante za pregled bolesnika, zatim sedam bolesničkih kreveta za opservaciju bolesnika tijekom obrade i
odluke za terapiju i konačni prijem na odjel, prostorija za izvođenje med.-tehničkih zahvata, čekaonica, soba
za odmor med.osoblja, šalter za prijem bolesnika.
Oprema: 2 defibrilatora sa mogućnošću transtorakalnog pacinga, monitori za praćenje vitalnih funkcija (srč.
ritam, RR, SpO2, disanje), 3 Ekg aparata, 2 aspiratora, centralni kisik, infuzomati, lijekovi i materijal
neophodni za višesatno i intezivno praćenje i nadzor bolesnika.
Medicinsko osoblje:
Voditelj Odsjeka je specijalist kardiolog s edukacijom iz urgentne kardiologije i reanimatologije
U Odsjeku 24 sata rade tri liječnika specijalista i/ili specijalizanta interne medicine
Odgovorna sestra Odsjeka ima završen trogodišnji studij sestrinstva,licenca iz reanimatologije,mentor na
Studiju sestrinstva u Zadru
10 medicinskih sestara raspoređenih u tri smjene

preuzmi dokument