Željka Gajski

OB Varaždin

hitni prijem, organizacija, oprema, medicinska sestra

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Zbrinjavanje hitnih pacijenata u OB Varaždin odvija se kroz hitne ordinacije organiziranih unutar
službi i odjela kroz 24 sata. Naravno da ovakav način zbrinjavanja hitnih pacijenata ima svojih
nedostataka, jer su isključivo obrađivani kroz prizmu određenih specijalnosti, a ne kao cjelovito
stanje, prvenstveno zbog nedostatka OHBP-a. Cilj je naše ustanove organizacija odjela hitne medicine
kao ustrojstvene jedinice u kojoj će se provoditi trijaža i odgovarajuće mjere zbrinjavanja, te liječenja
svih hitnih pacijenata.

Zbog povećanja broja pacijenata, povećanja zahtjeva i složenosti medicinske skrbi, hitni prijem je suočen s problemom preopterećenosti osoblja. Stoga je cilj ovog rada prikazati našu problematiku u zbrinjavanju hitnih pacijenata, kao i organizaciju rada kako bi postigli što bolju učinkovitost i kvalitetu pružene skrbi našim pacijentima.

preuzmi dokument