Nevenka Ivek, Kristinka Hriberšek, Damir Skupnjak

OB Varaždin

bolnica, medicinske sestre, pacijent, organizacija

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Opća bolnica Varaždin ostala je među rijetkim bolnicama u Hrvatskoj koja nema objedinjeni hitni
bolnički prijem, već i dalje funkcionira po principu hitnih ambulanti. Hitna internistička ambulanta
prilagodila se uvjetima tzv „ Novog modela upućivanja“ i sve većem pritisku pacijenata u zadanim
građevinskim i organizacijskim uvjetima s tri ambulante za pregled pacijenata te ukupno u ovom
trenutku šest kreveta opservacije. U ambulanti su 24 sata 2-3 liječnika te 3 (noć) do 6 medicinskih
sestara/tehničara. Tijekom 24h u podrumu zgrade dostupna je rtg dijagnostika, dok je zbog
paviljonskog tipa sva ostala dijagnostička i specijalistička služba dislocirana što bitno otežava rad
medicinskih sestara. Unatrag nekoliko mjeseci radnim danom poslije 14 sati te vikendom i
blagdanom, u hitnoj internističkoj ambulanti zbrinjavaju se i pacijenti s infektološkom
simptomatologijom, koji u sezoni pojedinih infektoloških bolesti čine i do 50% bolesnika pregledanih i
obrađenih putem hitne internističke ambulante. Velika većina tih bolesnika, osim dijagnostičke
obrade, zahtijeva i akutno terapijsko zbrinjavanje, odnosno parenteralnu nadoknadu tekućine i
elektrolita, parenteralnu primjenu antipiretika, analgetika, spazmolitika, antibiotika…
U radu će biti prikazani podaci o broju pacijenata po trijažnim kategorijama u 2. i 3. mjesecu 2017.
godine, broj hospitaliziranih pacijenata od ukupnog broja pregledanih, broj pacijenata primljenih u
JIL, broj pacijenata zbrinjavanih putem dnevne bolnice te broj reanimiranih pacijenata u hitnoj
internističkoj ambulanti. Zdravstveni zaposlenici koji stalno ili povremeno rade u hitnoj ambulanti
kratkim će anonimnim upitnikom dati svoje mišljenje o sadašnjoj organizaciji hitne bolničke službe te
prijedloge za njeno poboljšanje.

preuzmi dokument