Lucija Starčević, Mirjana Grgurić

OB Gospić

hipotermija, temperatura, liječenje

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Jedan od najčešćih uzroka hipotermije je izlaganje niskim temperaturama. Najprihvatljivija definicija
hipotermije navodi da je to smanjenje unutarnje (duboke) tjelesne temperature (< 35˚C) do razine
kada je normalna mišićna i moždana funkcija oslabljena. Osnovna podjela se zasniva na izmjerenoj
dubokoj tjelesnoj temperaturi. Tako imamo podjelu na blagu (32˚–35˚C), umjerenu (29˚–32˚C ) i
tešku ( < 29˚C) hipotermiju. Patofiziološki hipotermija utječe na kardiovaskularni, središnji živčani,
gastrointestinalni, renalni i lokomotorni sustav. Nakon duboke hipotermije bolesnici mogu biti
uspješno reanimirani bez ikakvih neuroloških sekvela. Istraživanja su pokazala je da čak 21%
mortaliteta pri umjerenoj do teškoj hipotermiji (28˚–32˚C).
PRIKAZ SLUČAJA
Bolesnik u dobi od 78 godina, muško, dovezen na OHBP nakon što je od strane susjeda pronađen bez
svijesti u hladnoj kući. Nije viđen dva dana, živi sam. Ima kćer koja živi u drugom mjestu i rijetko ga
posjećuje. Po navodima kćeri boluje od hipertrofije prostate, alkoholičar je i puši, nema alergija. Bez
kontakta, nemiran, hiperventilira, koža hladna, blijedo sive boje, tjelesna temperatura 26°C,
hipotenzivan (RR 70/40), puls 80/min, ne naziru se vidljive ozebline,socijalno zapušten. Odmah se se
započinje sa zagrijavanjem “dekicama” iznad i ispod bolesnikova tijela, te se zaprima u JIL.
Po prijemu u JIL bolesnik monitoriran, 5L O2 sumplementirano na masku, rehidriran grijanim
otopinama kristaloida, anuričan, ordinirana antiulkusna, antibiotska i tromboprofilaksa. EKG sinus
ritam sa širokim QRS visokim “šatorastim” T valovima (Kalij 9,4). Visoke vrijednosti ureje (80) i
kreatinina (1392), teška metabolička acidoza (BE -25). Do jutra u 06 sati temperatura 36°C. Tijekom
liječenja ureja i kreatinin u silaznom trendu kontinuirano te se ne podvrgava hemodijalizi.
Četrnaestog dana liječenja pacijent se hemodinamski i respiratorno stabilan premješta u ustanovu za
produženo liječenje.

preuzmi dokument