Agneza Glavočić

KBC ''Sestre milosrdnice'', Zagreb

operacijska bol, anesteziološki tehničar, regionalna anestezija

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Kada se pacijent priprema za operacijski zahvat neizbježan je i prirodan strah od boli. Svaki pacijent
ima različit prag boli i zato je potreban individualan pristup u suzbijanju boli. Anesteziološki tehničar,
u suradnji sa anesteziologom, zadužen je za praćenje i liječenje boli kod pacijenta u operacijskom
traktu. Za procjenu boli u operacijskoj sali najčešće se koriste jednodimenzionalne skale. Kirurški
zahvati koštano-zglobnog sustava i ortopedski zahvati ramena su zahvati kod kojih je prisutna jaka i
vrlo jaka bol jer su te tjelesne strukture iznimno dobro opskrbljene sa živčanim ograncima. Negativna
strana opće anestezije je što analgetski učinci često nestaju neposredno po buđenju pacijenta, što
rezultira jakom postoperativnom boli. Bol onemogućava provođenje rane fizikalne terapije što je
potrebno kod ove vrste operacijskih zahvata. Uporabom regionalnih tehnika anestezije i analgezije
kod gore navedenih zahvata postiže se bolja kontrola boli. U ovom radu biti će prikazan slučaj
pacijenta kod kojeg je uslijed prijeloma ramena i nadlaktice primijenjen interskalenski blok koji je
pacijentu omogućio potpuni izostanak boli za vrijeme operativnog zahvata te kvalitetnu
postoperacijsku analgeziju.

preuzmi dokument