Ruža Stanić, Ivana Kezerić, Renata Habeković

KBC Zagreb

fibrilacija atrija, nepravilan srčani ritam, istraživanje, sinus ritam

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Fibrilacija atrija supraventrikularna je aritmija koju karakterizira električna aktivacija atrija s
posljedičnim gubitkom mehaničke funkcije atrija. U elektrokardiogramu se umjesto P-valova nalaze
brze oscilacije ili fibrilacijski valovi koji su tipično povezani s nepravilnim, često ubrzanim odgovorom
ventrikula. Normalno se električni impulsi prenose sa pretklijetki na klijetke, dovodeći do normalne
kontrakcije dok kod fibrilacije atrija električna je aktivnost kaotična, uzrokujući tako nepravilan srčani
rad. Dijagnoza fibrilacije atrija postavlja se na temelju anamneze, fizikalnog pregleda i
elektrokardiograma. Tri su najvažnija cilja liječenja fibrilacije atrija : frekvencije srca, prevencija
tromboembolijskih incidenata i korekcija poremećaja srčanog ritma. Terapija fibrilacije atrija
obuhvaća kontrolu srčanog ritma (s ciljem održavanja sinusnog ritma) ili kontrolu srčane frekvencije
kod bolesnika u trajnoj fibrilaciji atrija uz prevenciju tromboembolije te dodatnu terapiju. Kada
fibrilacija traje duže od 48h, obično se preporučuju lijekovi koji usporavaju zgrušavanje krvi kako bi se
spriječilo stvaranje ugruška i mogući moždani udar. U istraživanju fibrilacije atrija nakon operacije
srca uzet je u obzir period od 1.7.2016 godine do 1.1.2017 na 238 pacijenata koji su zaprimljeni za
kirurško liječenje tokom toga perioda. Došli smo do toga da je 17% pacijenata dobilo fibrilaciju unutar
5 dana od operacije, a njih samo 1% je imalo fibrilaciju atrija preoperativno. Također njih 11% je
postoperativno imalo ventrikularne ekstrasistole bez pojave fibrilacije koje smo liječili amiodaronom.
Medicinska sestra na kardijalnoj kirurgiji ne samo da pruža njegu bolesniku koja mu je potrebna i
posrednik je između bolesnika i liječnika nego također odgovara za opservaciju stanja pacijenta iz
minute u minutu i započinje terapiju prema vlastitim kompetencijama.

preuzmi dokument