Ivanka Andrijanić, Ruža Majić

KBC Zagreb

anestezija, anestetici, operativni zahvat

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Cilj ovoga rada je upoznati se sa pojmom anestezije, vrstama anestezije te lijekovima za opcu
anesteziju. Izbor anestezije ovisi o vrsti operativnog zahvata te zdravstvenom stanju
pacijenta.Zahvaljujuci velikom napretku farmakologije i farmakoterapije odabir anestetika je velik.
Brzodjelujuci hipnotici,opioidi te inhalacijski anestetici dobro se kombiniraju radi lakseg vodenja
anestezije i postoperativne analgezije.

preuzmi dokument