Mihaela Stanec, Daria Grabrovečki, Adriano Friganović

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika KBC Zagreb

disanje, ventilator, sestrinska skrb, ekstubacija, tehnike odvajanja

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Odvajanje od dišne potpore predstavlja veliki izazov za sestrinsku praksu, te zahtijeva multidisciplinarni pristup koji uključuje suradnju liječnika, medicinske sestre/tehničara i fizioterapeuta, a po potrebi i nutricionista.
Strojevi za umjetno disanje (ventilatori) načinjeni su prvi puta 1928. godine, tek u posljednja tri desetljeća donijela su značajan napredak u tehničkom pogledu što je pridonijelo sve široj primjeni mehaničke ventilacije kod različitih bolesti.
Veliki je izazov za sestrinsku profesiju poznavanje mehanike disanja i karakteristike ventilatora, poznavanje osnovnih parametara za početak odvajanja, te praćenje samog pacijenta. Sa odvajanjem od ventilatora je potrebno započeti u trenutku kada opće stanje bolesnika to dozvoljava. Strojna ventilacija može praćena komplikacijama, te kad god je moguće treba primijeniti postupke da se takve komplikacije umanje. U periodu 2010-2011 na našoj klinici primljeno je oko 800 opreiranih bolesnika, od toga 80% ih je ekstubirano unutar 6 sati dolaska iz sale, te 20% koji su zahtijevali dulju strojnu ventilaciju.
Pacijenti koji su na strojnoj ventilaciji zahtijevaju kontinuirani monitoring, kako bi se predvidjele određene hemodinamske i plućne komplikacije.
Prilikom odvajanja od ventilatora postoje određeni kriteriji, parametri rada dišnog sustava za početak odvajanja te ekstubaciju. Najčešće tehnike koje se koriste za odvajanje od ventilatora uključuju postepeno smanjivanje volumne i tlačne potpore, kao i odvajanje direktno na T- nastavak koji je uključen na kisik. Bolesnici koji boluju od dugotrajne ili naglo nastale respiracijske insuficijencije, opstruktivne bolesti pluća, teški srčani bolesnici, te bolesnici sa neurološkim oštećenjem zahtijevaju dulji boravak ventilatora i predstavljaju veliki trud i izazov za „skidanje“ sa ventilatora.U svakom slučaju, nedostatno disanje se svakako treba na vrijeme prepoznati i pravovremeno reagirati.

preuzmi dokument