Senija Kahrić

Ju Bolnica Travnik (BiH)

krvne,grupe,rh,faktor,određivanje

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Pod terminom krvne grupe ili krvno grupni antigeni podrazumijevamo
postojanje specifičnih dijelova opne eritrocita (i drugih uobličenih
elemenata krvi) koji imaju imungenu sposobnost.
Od Landsteineirovog otkrića antigena i antitijela ABO sistema 1900- te
god. do danas je otkriveno preko 20 krvno grupnih sistema i seroloških
determinisano preko 400 krvnih grupa.
Najveći klinićki značaj ima ABO i Rhesus (Rh sistem krvnih grupa.
Svi krvno grupni antigeni se nasljeđuju po Mendelovom zakonu .
Krvno grupni sistem karakteriše postojanje i nepostojanje "prirodnih" ili
urođenih aglutinina (anti -A i anti- B) u plazmi.
Osnovno pravilo kod transfuzije krvi je da primalac i davaoc krvi imaju
identičnu krvnu grupu.
Rhesus (Rh) krvnom sistemu pripada 6 atigena označenih velikim i malim
slovima abecede (D,d,C,c,E,e).
85% osoba su označeni kao Rh D pozitivne (Rh D +)
Samo je 15% osoba Rh (D) negativno Rh (d) -.

preuzmi dokument