Sandra Baković, Emanuela Marcucci

KBC Rijeka

tjelesne tekućine, unutarstanična tekućina, izvanstanična tekućina, održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina, nadoknada tjelesnih tekućina, jednjak doppler monitoring, kristaloidne otopine, koloidne otopine, protokol za izračun nadoknade tekućina

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Jedan od temeljnih čimbenika uspješne anestezije smatra se održavanje ravnoteže
tjelesnih tekućina. Pritom je važno istaknuti da uspješna anestezija podrazumijeva
kako održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina, tako i nadoknadu predviđenih gubitaka
zbog operacije i/ili dijagnostičkoga potupka.
Koliki su razmjeri važnosti nadoknade tjelesnih tekućina tijekom anestezije potvrđuju
mnoga istraživanja koja povezuju njezin utjecaj s nastankom intersticijskog edema,
sepse, akutnog zatajenja srca, pluća ili bubrega. Svaki organski sustav reagira na
pretjeranu ili nedostatnu hidraciju i kao takav nas obvezuje da o tome znamo te
stoga i činimo više.
Nadoknadu tekućine potrebno je provoditi na temelju izračuna gubitaka prije, tijekom
i neposredno nakon kirurškoga zahvata.
Konačno, oporavak je bolji ukoliko se koristi multimodalni pristup održavanja
ravnoteže tekućina koji uključuje korištenje manjih koncentracija inhalacijskih
anestetika, umjerenu upotrebu kristaloida i koloida te vođenje diureze od 0,5 mL/kg/h
i korištenje epiduralne analgezije.

preuzmi dokument