Blanka Pust

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

obrazovanje, medicinska sestra, direktiva EU 2005/36, zdravstvena njega

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

U Sloveniji se izvodi program obrazovanja za medicinske sestre već od 1923 godine, kada je Ministarstvo za narodno zdravlje ustanovilo Školu za sestre pri Zavodu za socijalno higijensku zaštitu djece u Ljubljani. Kroz desetljeća razvoja se je mijenjala dužina obrazovanj a. U početku je trajalo godinu dana, i sve do četiri. Mijenjali su se i nazivi po završetku studija, kao i drugi uvjeti za upis u obrazovni sustav. Procvat obrazovanja pojavio se u 1975 godini, ko je tadašnja škola za sestre postala članica Sveučilišta u Ljubljani. Škole za medicinske sestre započinju svoj rad po sveučilišnim pravilima. Obrazovanje na tom stupnju se je odvijalo sve do 1996 godine. Preoblikovanje započinje već 1993, tad se je viša škola preoblikovala u visoku školu – Visoka škola za zdravstvo Ljubljani. U sudjelovanju s Pedagoškim fakultetom se oblikovao i novi studij- sveučilišni studij.
Od 1993 se zbog pomanjkanja viših medicinskih sestara osniva više visokih škola, koje se polako oblikuju u fakultete. Europska unija je za područje zdravstva prihvatila i oblikovala direktivu, koja između ostalog regulira školovanje i zanimanje za profesiju medicinskih sestara, jasno opredjeljuje, da su jama priznate kompetencije za obavljanje rada moguće nakon 4600 sati obrazovanja, od toga 50 % u kliničkoj okolini. S tom direktivom je u Sloveniji postavljena nov temelj za obrazovanje za medicinske sestre. Danas se izvodi obrazovanje na dodiplomskom i diplomskom studiju.
Usporedno teče i obrazovanje na srednjoškolskoj razini, taj program se tokom godina mijenjao. Sve do početka, usmjerenog obrazovanja 1981 su srednje zdravstvene škole obrazovale srednje medicinske sestre.
U tom razdoblju se formiraju različiti nazivi na istom obrazovnom stupnju, unutar tih promjena dolazi do promjena profesionalnih aktivnosti i kompetencija, te posljedično do problema u zdravstvenoj njezi s obzirom na usklađivanje s EU direktivom. Svakako su potrebna sistemska rješenja za uređenje tog problema. Trenutno, zatečeno stanje rješavamo na osnovi priznavanja kompetencija, te uz pomoć postojećeg sistema obrazovanja i tako imenovanog premošćivanja (bridging). Visokoškolske institucije su pripremili programe obrazovanja, koji će biti usklađeni na nacionalnoj razini (uvjeti za ulazak u program obrazovanja, sadržaj obrazovanja, opseg obrazovanja, izvođači obrazovanja), te sukladnost s praksom EU na tom području.
Medicinska sestra se mora s obzirom na stalni razvoj struke neprestano učiti, obrazovati i razvijati svoje spretnosti, te slijediti razvoju kompetencija.

preuzmi dokument