Ana Marija Šimatović, Tanja Filipčić, Ivana Žiger, Ivana Vukičević

KBC Zagreb

krvi iz pupkovine, transplantacija krvotvornih matičnih stanica

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

U krvi koja preostane u krvnim žilama pupkovine i posteljice nakon poroda djeteta nalaze se
krvotvorne matične stanice (KMS), koje se danas koriste kao alternativa koštanoj srži u
transplantacijskom liječenju hematoloških i onkoloških bolesti. Krv iz pupkovine prikuplja se
neinvazivnom i jednostavnom tehnikom nakon nekompliciranog poroda vaginalnim putem ili
carskim rezom, a sam postupak ne šteti niti novorođenčetu niti majci. Ukupni volumen prikupljene
krvi je u rasponu je od 30 do 200 mL i ovisi o primjenjenoj tehnici prikupljanja. Prikupljanju se
pristupa nakon poroda djeteta poslije podvezivanja i presijecanja pupkovine. Pupkovina se
pažljivo dezinficira i punktira se umbilikalna vena, nakon čega krv iz posteljice pod djelovanjem
sile teže istječe u sterilnu vrećicu s antikoagulantnom otopinom. Obradom na automatskom
staničnom separatoru se iz prikupljene krvi izdvaja frakcija leukocita unutar koje se nalaze
krvotvorne matične stanice. Koncentrat stanica krvi iz pupkovine se zamrzava u kontroliranim
uvjetima uz dodatak krioprotektivne otopine dimetil sulfoksida. Zamrznuti transplantati krvi iz
pupkovine čuvaju se u spremnicima s tekućim dušikom na –196
0
C. Laboratorijskim ispitivanjem
krvi iz pupkovine provjerava se sigurnost transplantata s obzirom na prijenos krvlju prenosivih
zaraznih bolesti, klinička učinkovitost i HLA podudarnost transplantata s primateljem.
Banke krvi iz pupkovine pohranjuju krv za potrebe nesrodne i srodne alogene te autologne
transplantacije, a do danas je učinjeno preko 10 000 transplantacija KMS iz pupkovine. Najnovije
spoznaje o plastičnosti matičnih stanica krvi iz pupkovine privukle su još veću pozornost i na
mogućnost njihove primjene u staničnoj terapiji za obnovu funkcija ne samo koštane srži, već i
drugih tkiva i organa. U Zavodu za transfuzijsku medicinu i staničnu terapiju KBC Zagreb djeluju
Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina u kojoj se pohranjuju transplantati za potrebe nesrodne
transplantacije kao i Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe.

preuzmi dokument