Rauš J., Lukić M., Pažitka K., Viljušić P., Medovarski M., Jagnjić S., Jukić I.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

transfuzijsko liječenje, nuspojave

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Nuspojave transfuzijskog liječenja nastaju nakon transfuzija svih krvnih pripravaka. Mogu biti blage ili prolazne, rjeđe su trajne ili one koje uzrokuju bolesnikovu smrt. One su često posljedica ljudske pogreške na odjelu te je zbog toga prije započinjanja svake transfuzije obavezna dobra identifikacija kako bolesnika tako i krvnog pripravka. Karakteristično je da nuspojave u najvećeg broja bolesnika nastaju rano u tijeku transfuzijskog liječenja pa ih je potrebno uočiti i ispravno na vrijeme reagirati.

POSTUPNIK PRIJE LIJEČENJA KRVNIM PRIPRAVCIMA:
- Identifikacija bolesnika prilikom uzimanja uzorka krvi za prijetransfuzijsko ispitivanje
- Identifikacija bolesnika prije same transfuzije
- Provjera podudarnosti nalaza krvne grupe bolesnika s krvnom grupom i naljepnicom „Križna proba za“ na
krvnom pripravku
- Mjerenje krvnog tlaka i tjelesne temperature bolesnika
- Boravak uz bolesnika

preuzmi dokument