Margareta Bajsić Beljak, Dragan Barukčić, Natalija Hadžić

KBC ''Sestre milosrdnice''

zdjelica, politrauma, zadaće medicinska sestra, intenzivno liječenje

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Prijelomi zdjelice udruženi su s ozljedama ekstremiteta, toraksa i glave. Važno je
misliti o mogućnosti unutarnjih ozljeda kod ozljeđenika koji su bez svijesti ili
politraumatizirani. Ispravna dijagnoza najvažnija je za plan liječenja i daljnju
opservaciju ozljeđenika. Medicinska sestra kao dio tima sudjeluje u zbrinjavanju
ozljeđenika od samog početka. Nakon poziva hitne pomoći ili bez poziva sestra
priprema prostor, pribor te adekvatnu terapiju za zbrinjavanje ozljeđenika .
Ozljeđenik se uvodi u hitan trakt, te se prebacuje na bolnička kolica..
Liječenje ozljeđenika s povredom zdjelice iziskuje dugotrajan i zahtjevan timski rad.
Takva složena tematika bolesti zahtijeva stručnost, znanje i vještinu od samog
dolaska u zdravstvenu ustanovu. Klinika za traumatologiju osmislila je niz algoritama
u zbrinjavanju ozljeđenika s ovom vrstom povrede. Algoritmi zbrinjavanja sastavljeni
su od niza protokola i postupaka zbrinjavanja, dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i
edukacije koji omogućavaju što bolji proces liječenja i povratak ozljeđenika u
svakodnevni život.
Multidisciplinarni tim Klinike za traumatologiju radi na principu timskog rada koji se
zasniva na efikasnosti, brzini i učinkovitosti osposobljavanja ozljeđenika za povratak
u svakodnevni život. Liječenje ove opsežne ozljede sastoji se od više etapa koje su
usko povezane. Metoda liječenja ovisi o karakteristici ozljede i njezinim
komplikacijama.
Medicinska sestra kao član multidisciplinarnog tima ima vrlo važnu ulogu u procesu
liječenja ozljeđenika s povredom zdjelice . Kao zdravstveni djelatnik, ona ne može
ozljedu zdjelice uzeti kao jednu jedinstvenu ozljedu, jer kod pristupa ozljeđeniku u
mnogim se slučajevima nailazi na dvije ili tri teške ozljede ( politrauma)
Zdravstvena njega u našoj jedinci intenzivnog liječenja sastavljena je od niza
protokola koji nam omogućavaju provođenje kvalitetne zdravstvene skrbi. Protokoli
nas upućuju na to kako pravilno provoditi zdravstvenu njegu (osobnu higijenu, njegu
CVK, urinarnog katetera, hranjenje, edukaciju ...), ali i na to kako prepoznati sve
simptome ranih i kasnih komplikacija koje se javljaju ove ozljede.

preuzmi dokument