Ana Grdinić, Ines Krvarić, Ivana Markuz

KBC ''Sestre milosrdnice''

KPR, smjernice, ERU, edukacija

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Kardiopulmonalna reanimacija (KPR) predstavlja niz strukturiranih medicinsko – tehničkih postupaka kojima je cilj aktivno održavanje vitalnih funkcija, a podrazumijeva ponovnu uspostavu srčanog rada i plućne akcije uz izbjegavanje mogućih komplikacija. Pravovremeno započeta reanimacija (unutar 3-5 minuta od nastanka kardiopulmonalnog aresta) povećava šansu unesrećenom da preživi. Na mjestu nesreće KPR najčešće započinju laici prije dolaska HMP. Ekipe HMP – a su kompletno opremljene za provođenje postupaka KPR – a do dolaska u medicinsku ustanovu. U medicinskim ustanovama bolesnici kod kojih je u tijeku reanimacijski postupak ili zahtijevaju postreanimacijsku skrb smještaju se u Jedinice intenzivnog liječenja, gdje se nastavlja napredno održavanje života uz primjenu mjera i postupaka intenzivnog liječenja. KPR se provodi po točno definiranim smjernicama koje svakih pet godina izdaje Europsko društvo za reanimatologiju. U ovom radu prikazat ćemo razlike u smjernicama u odnosu na prethodno razdoblje jer zbog samog napretka medicine važna je i kontinuirana edukacija medicinskog osoblja.

preuzmi dokument