Marijana Žaja

OB Šibenik

no lift policy, medicinske sestre, ozljede kralježnice, pomagala i oprema

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

„No lift policy“ velika je zagontka na prostorima naše zemlje, među medicinskim
sestrama u JIL-ovima diljem Hrvatske.
Nepostojanje opreme, pomagala, a ponajprije svijesti, o potrebi mijenjanja trenutne
situacije potakli su me napisanje ovog „izvještaja o stanju nacije (sestrinstva)“
Politika koja je u svijetu sestrinstva (stranog, naravno) prisutna već 40godina mora
HITNO zaživjeti na ovim prostorima.Medicinske seste u JIL-ovima, među svim
zdravstvenim radnicima, imaju najveći rizik od ozbiljnih ozljeda kralježnice koji je u
svijetu pojedinačno najveći uzrok manjka sestara.Nepostojanje treninga i edukacije u
našim srednjim, višim, visokim i najvišim školama o tehnikama podizanja,
premještanja i posjedanja pacijenata te načina korištenja opreme i pomagala
rezultirala je nepostojanjem svijesti među zaposlenim medicinskim sestrama da traže
svoje pravo i prisile poslodavce da poštuju zakone.
Epidemije sve debljih pacijenata koji završavaju u JIL-ovima, sve manje medicinskih
sestara po krevetu/i smjeni, bavljenje virtualnim sestrinstvom, doveli su medicinske
sestre u situaciju da već sa 39 goina života imaju teško ozljeđene kralježnice,
operiraju se, i barem su jedanput godišnje na bolovanju radi bolova u leđima. Naši
poslodavci imaju sreću jer ih medicinske sestre ne tuže.Još! U svijetu u
implementaciji „No manual lift“ programa prednjače Engleska, Australija, SAD, a u
Europi zemlje Njemačke i Skandinavije. A Hrvatska je u EU, zar ne?

preuzmi dokument