Dubravka Jerković

KBC Zagreb

centralni venski kateter (CVK), Jedinica intenzivnog liječenja (JIL), insercija, infekcija, klorheksidinski glukonat (CHG)

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

U jedinicama intenzivnog liječenja velikom broju pacijenata je indicirano
postavljanje centralnog venskog katetera, a sama insercija je povezana sa
komplikacijama od kojih su najčešće infekcije.Infekcija najčešće nastaje
migracijom bakterija sa kože od mjesta punkcije uz kateter ili tijekom
rukovanja sa CVK kroz njegov lumen.
Najčešći uzročnici infekcija povezanih sa CVK su Gram pozitivni
mikroorganizmi koji se nalaze u kožnoj flori (većinom koagulaza-negativni
stafilokoki) i Staphylococcus aureus.
Prilikom insercije CVK bitno je pridžavati se strogih mjera sterilnosti,
odabrati mjesto punkcije kod kojeg je prisutna najmanja učestalost
infekcija (vena subclavia),pravilno pranje mjesta punkcije otopinom
klorheksidina i na taj način smanjiti kolonizaciju bakterija kože,što je glavni
put infekcije.
Nakon punkcije CVK bitna je pravilna njega i previjanje intravaskularnog
katetera, kao i pravilna higijena ruku.
Koristeći povoj za učvršćivanje CVK sa klorheksidinskim glukonatom,
prikazali smo rezultate istraživanja u JIL-u Klinike za torakalnu kirurgiju,te
učestalost infekcija povezanih sa CVK.
Povoj sa CHG gel jastučićem pruža antimikrobno djelovanje na ubodnom
mjestu, te suzbija kožnu floru koja je najčešći izvor infekcija krvotoka kod
upotrebe CVK.
Ostale prednosti povoja sa klorheksidinom su:
- manja potreba za promjenom pokrivke obzirom na prozirni pokrov i
upijajući CHG gel jastučić kojim je omogućeno vizualno promatranje
ubodnog mjesta, te postojanost kroz 7 dana (ušteda novca i vremena)
- manja vjerojatnost rizika od infekcije,a samim time i manji bolnički troškovi.
U Jedinici intenzivnog liječenja je bitno postojanje smjernica i obrazaca ili
nadzornih listi za postupke postavljanja i rukovanja sa CVK, te je
neophodno pratiti učestalost infekcija.

preuzmi dokument