Ines Pačar, Anamarija Brož

KBC Osijek

kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putevima, njega nedonoščeta na mehaničkoj ventilaciji, respiratorni distres sindrom

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Zbog nerazvijenog funkcionalnog rezidualnog kapaciteta pluća, smanjene funkcije
djiafragme, niskog tlaka inspirija, hiposurfaktoze i respiratornog distres sindroma
(RDS-a), prijevremeno rođena nedonoščad čak i sa spontanim disanjem pri porodu
često zahtjevaju respiratornu potporu. Obzirom na povezanost vremena trajanja
mehaničke ventilacije preko endotrahelanog tubusa (ET-tubusa) i bronhopulmonalne
displazije (BPD), kliničari, kako bi zaštitili pluća nedonošene djece i smanjili broj
kroničnih plučnih bolesti sve više koriste neinvazivnu respiratornu potporu. U
bezbrojnim opcijama neinvazivne ventilacije sve prošireniji je nazalni ( N-CPAP -prema engl. nasal continuous positive airway pressure) koji je dr Georgy 1971.g
počeo upotrebljavati za liječenje neonatalnog RDS-a. N-CEPAP je neinvazivna
metoda potpore plućima kontinuiranim pozitivnim tlakom. Na intezivnim
neonatološkim odijelima koriste se različiti medicinski uređaji (Bubble-CPAP, CPAP
preko mehaničkog ventilatora, CPAP sa varijabilnim protokom-Viasis) koji pružaju
mogućnost primjene raznih nastavaka za kontinuirani dotok kisika (nazofaringealni
tubus, jednostruka nazalna sonda, dvostruka nazalna sonde, maske). Uspijeh
liječenja neinvazivnom ventilacijom pospješuje se dobro educiranim osobljem i
njihovim radnim iskustvom, te je potrebna obvezna edukacija medicinskih sestara.
Medicinske sestre trebaju biti kompetentne odabrati uređaj i najprihvatljiviji nosni
nastavak (prema tjelesnoj masi djeteta), održavati i pratiti tlakove postavljene na
uređaju, te specifičnosti rada aparata, postavljene alarme i moguća odstupanja.
Također trebaju spriječiti infekciju kože izazvanu oštečenjem nosnog septuma i
korijena nosa, pravilno pozicionirati nedonošče te procijeniti bol. Kako bi ishod
liječenja nedonoščeta s RDS –om bio pozitivan, važna je potporna njega koja
uključuje održavanje normalne tjelesne temperature, ravnotežu tekućine, adekvatnu
prehranu i održavanje krvnog tlaka. Njega neodonoščeta na neinvazivnoj potpori
kontinuiranim tlakom bez sumnje povečava potrebu za reorganizacijom osoblja i
pažljivim praćenjem novih smjernica i protokola.

preuzmi dokument