Ana Marija Kovačič Tonejc

Zavod RS za transfuzijsku medicinu Ljubljana (Slovenija)

nesrodni darovatelj KMC, presađivanje KMC, registri, uzimanje KMC,tkivna sukladnost

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Alogeno srodno presađivanje krvotvornih matičnih stanica (KMC) je najuspješniji način liječenja
većine oblika akutnih, kroničnih leukemija i nekih drugih vrsta krvnih bolesti. Nažalost svi
bolesnici ne nađu odgovarajućeg darovatelja među užim srodnicima, zato kod ovih bolesnika
dolazi u obzir alogeničko presađivanje KMC nesrodnog darovatelja. Ovo dolazi u obzir kod
bolesnika mlađih od 45 godina.
Potencijalni NDKMC su u Sloveniji upisani u registar NDKMC Slovenija Donor. Ovaj je također
član svjetskog registra Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). U registar Slovenija Donor je
upisanih 9700 članova. U svjetskom registru ih je već skoro 12 milijuna. Traženje NDKMC se
odvija pomoću računala.
U R Sloveniji su prvo presađivanje nesrodnog darovatelja KMC obavili 2002. Alogeno nesrodno
presađivanje KMC predstavlja nešto lošije uspjehe liječenja od srodničkog presađivanja KMC
zbog češćih komplikacija akutnog i kroničnog odbacivanja presađenog.

preuzmi dokument