Maja Cepanec, Petra-Lana Darabuš

OB Varaždin

JIL, neinvazivni monitoring, vitalno ugroženi pacijent, medicinska sestra

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Vitalno ugrožen pacijent je svaki pacijent čiji vitalni znakovi nisu u granicama normalnih vrijednosti,
tj. pacijent je kritičan sve dok se ne dokaže suprotno. Monitoring omogućava procjenu stanja
pacijenta po vrijednostima hemodinamskih parametara čije je poremećaje medicinska sestra dužna
poznavati, registrirati, evidentirati i obavijestiti liječnika.

Cilj je ovog rada opisati što je neinvazivni monitoring pacijenta u jedinici intenzivnog liječenja, što sve
uključuje, te koje su specifične intervencije medicinske sestre u monitoringu vitalno ugroženog
pacijenta.

preuzmi dokument