Autori: Aida Kasum-Mujčić, Fahrudin Melić

Ustanova zaposlenja: JU BOLNICA TRAVNIK (BIH)

Ključne riječi: NIV u postoperativnom zbrinjavanju, terapijska i preventivna svrha, gojaznost

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Upotreba neinvazivne mehaničke ventilacije u postopertaivnom periodu je veoma važno. Koristi se u terapijske svrhe i u preventivne svrhe. U našoj zdravstvenoj ustanovi, najčešće se koristi nakon abdominalnih hirurških intervencija. U preventivne svrhe, NIV se koristi u ranom post operativnom periodu za prevenciju razvoja nazokomijalnih infekcija, razvoja akutnih respiratornih infecija kao i u liječenju istih. Jedan od vodećih predisponirajućih faktora za postoperativnu upoterbu NIVa je gojaznost. Gojaznos predstavlja jedu od vodećih bolesti današnjice, što kompromituje adekvatnu ventilaciju pluča i predstavlja indikaciju za upotrebu NIVa.