Dijana Iličić,Martina Držanić,Vesna Bratić

Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

neinvazivna mehanička ventilacija, zdravstvena njega

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Neinvazivna mehanička ventilacija (engl.Nonivasive Ventilation,NIV) se primjenjuje u liječenju akutnog i kroničnog respiratornog zatajenja.To je oblik ventilacije bolesnika koji se provodi bez primjene endotrahealne intubacije i sve češće se primjenjuje u jedinicama intenzivnog liječenja.Prednosti neinvazivne mehaničke ventilacije u odnosu na invazivnu mehaničku ventilaciju su:izbjegavanje komplikacija endotrahealne intubacije, smanjenje učestalosti upale pluća uzrokovanih strojnom ventilacijom (VAP), povoljan utjecaj neinvazivne mehaničke ventilacije na hemodinamski status bolesnika, te jednostavnost primjene. Primjena NIV-a pruža veći komfor bolesniku,ostavlja intaktne gornje dišne puteve,čuva njihove zaštitne mehanizme,dozvoljava bolesniku da jede,pije,verbalno komunicira, te provodi fizikalnu terapiju.Pri primjeni neinvazivne mehaničke ventilacije važnu ulogu ima dobro educirana i vješta medicinska sestra,te iskusan liječnik.
Cilj rada je prikazati primjenu NIV-a u liječenju akutnog respiratornog zatajenja u bolesnika drugi poslijeoperacijski dan nakon elektivne operacije odstranjenja slezene.

preuzmi dokument