Autori: Fahrudin Melić, Edin Omerdić

Ustanova zaposlenja: JU BOLNICA TRAVNIK (BIH)

Ključne riječi: neinvazivna mehanička ventilacija, modusi NIV-a, kontraindikacije i indikacije, algoritni za započinjanje primjene NIV-a

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Neinvazivna mehanička ventilacija pluća je ventilatorna potpora pozitivnim pritiskom u disajnim putevima, a za obezbeđenje disajnog puta ne koristi se endotrahealni tubus, laringealna maska ili endotrahealna kanila. Veoma je važno prepoznati indikaciju za uspostavljanje NIVa kao i kontraindikaciju kada se ne smije koristit. Primjenjuje se kod respiratorne infekcije različite etiologije. Kontraindikacije za primenu NIV su apsolutne i relativne. Najčešće primenjivani modovi NIV su: kontinuirani pozitivni pritisak (CPAP), bifazični pozitivni pritisak (BiPAP) i neinvazivna pritiskom podržana ventilacija (NIVPS). Kako bi se izbegle komplikacije i povećala uspešnost NIV, od izuzetnog značaja je klinička procena svakog bolesnika, dobro poznavanje potencijalnih rizika od neuspešne primene NIV, i kreiranje sopstvenih protokola NIV u svakoj ustanovi u kojoj se ova tehnika ventilacije primenjuje.