Iveljić M, Jadrešić L, Valentić J, Ćuruvija I, Marković M, Maslović M, Babić I, Đogić V, Bingulac-Popović J, Juraković Lončar N, Balija M, Jukić I.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

NAT testiranje, dobrovoljni davatelji krvi (DDK), prijeanalitički postupci

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Od ožujka 2013. g. započeo je sa radom Odsjek za NAT testiranje dobrovoljnih davatelja krvi (DDK) u sklopu Odjela za molekularnu dijagnostiku Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu za sve prikupljene donacije krvi u Republici Hrvatskoj. Osim davatelja krvi testiraju se i svi davatelji organa, tkiva i matičnih stanica. Testiranje se izvodi Procleix Ultrio Plus testom na 3 Tigris uređaja (Grifols, Španjolska) za testiranje na individualnoj donaciji (ID NAT). Triplex testom se istovremeno detektiraju sve tri nukleinske kiseline virusa HIV-1 RNA, HCV-RNA i HBV-DNA.
Testiraju se uzorci iz 8 transfuzijskih centara (HZTM, TC Osijek, TC Split, TC Rijeka, TC Dubrovnik, TC Varaždin, TC Pula i TC Zadar). Dostava uzoraka je centralizirana i obavlja ju dostavna služba za sve transfuzijske centre. 7 operatera je certificirano za rad na Procleix Ultrio Plus sustavu od proizvođača testa. Rad je organiziran u dvije smjene: jutarnja 07:30-15:00 (dva djelatnika), popodnevna 14:30-23:30 (dva djelatnika). Uzorci se postavljaju navečer, testiranje se provodi tokom noći, validacija rezultata je iduće jutro. Za ID NAT testiranje koristimo uzorak plazme uzet u K2EDTA,K3EDTA ili BD EDTA PPT epruvetu. Uzorci se moraju dostaviti i centrifugirati unutar 72 h od uzimanja. Stabilnost istih je do 13 dana na temperaturi 2-8°C, do 72h na temperaturi 8-25°C, do 24h na temperaturi 25-30°C. Epruveta se ne smije otvarati do trenutka testiranja! Dnevno se testira između 700-1000 donacija krvi. Zaključak: NAT testiranje DDK omogućava visokoosjetljivo i specifično određivanje virusa značajnih za transfuzijsku medicinu u window periodu čime se značajno podiže razina sigurnosti krvi koja će se klinički primijeniti .

preuzmi dokument