Marko Gutić, Vjekoslav Mezeji

KBC Osijek

vakuum terapija, rana, dekubitus

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

VAC terapija je terapija negativnim tlakom (-125 mmHg) koja osigurava optimalnu
količinu tekućeg sadržaja u rani, tenziju tkiva i kapilarni protok u cilju poboljšanja
kapilarne perfuzije. Terapija može biti intermitentna i kontinuirana.
Vrste rana za primjenu VAC terapije: akutne, traumatske, subakutne i postoperativne
rane, opekline djelomične debljine, dijabetične čireve, rane prouzročene pritiskom.
Kod izravanog učinka na ranu se poboljšava perfuzija tkiva – perfuzija u rani
povećana za 30%, a u okolnom tkivu za 15%, dovodi do stvaranja novih kapilara.
Prednosti VAC terapije: ubrzano cijeljenje (do četiri puta brže cijeljenje), kontinuirano
čišćenje rane odstranjivanjem manjih fragmenata stranih tkiva i devitaliziranog tkiva,
kod nepokretnih bolesnika bitno olakšana njega bolesnika, mogućnost normalne
toalete, smanjenje troškova liječenja.
Primjena VAC terapije u JIL-u: na dekubitalnim vrijedovima 3. i 4. stupnja koji
predstavljaju kroničnu ranu, izvrsni rezultati prepoznati samo u 15 dana primjene
terapije vakuumom, najteže za tretiranje-dekubitalne rane u sakralnom područjuprisutnost stolice- diskontinuitet i kontaminacija terapije-anus praeternaturalis.

preuzmi dokument