Autori: Tanja Ćosić

Ustanova zaposlenja: DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK, ZAGREB

Ključne riječi: bronhiolitis, Opti Flow Junior aparat , med.sestra

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Terapija visokim protokom putem nosne kanile nova je i neinvazivna metoda u liječenju dojenčadi s težim oblicima akutnog bronhiolitisa. Ovakva metoda liječenja bronhiolitsa vrlo je jednostavna i praktična kako za osoblje tako i za roditelje oboljele djece. Cilj navedene metode je postići kraće i efektivnije trajanje liječenja akutnog bronhiolitisa. Cilj isporuke kisika ovom metodom je održati vrijednosti saturacije u djece putem suplementacije istog na siguran i učinkovit način, koji mogu tolerirati dojenčad i djeca, sljedećim putem:

  1. smanjiti hipoksemiju i održati adekvatnu oksigenaciju tkiva i vitalnih organa, prema procjeni saturacije kisika i kliničkih znakova
  2. provesti terapiju kisikom na način koji sprečava prekomjernu akumulaciju CO2, odnosno odabrati primjerenu razinu protoka
  3. smanjiti napor pri disanju
  4. održati učinkovitu i ekonomičnu uporabu kisika
  5. održati adekvatnu aspiraciju sekreta i smanjiti potencijalne epizode hipotermije i gubitak tekućine uporabom optimalne vlažnosti zraka (ovisno o načinu isporuke kisika)

Indikacije za terapiju visokim protokom: – liječenje dokumentirane hipoksije/hipoksemije determinirane prema saturaciji kisikom ili neadekvatnom parcijalnom tlaku kisika; – postizanje ciljne vrijednosti saturacije kisika

Metode i rezulatati: Na našem odjelu Intenzivnog liječenja koristimo se OptiFlow Junior aparatom u liječenju bronhiolitisa od 2015.god, te smo se susreli sa nizom slučajeva u kojima je ovakva metoda liječenja smanjila komplikacije i dugotrajnost liječenja pacijenata sa bronhiolitisom koji će biti prikazani u navedenom radu.

Zaključak: Terapijom visokim protokom kisika u dojenčadi s akutnim RSV pozitivnim bronhiolitisom postignuto je kraće i efektivnije trajanje liječenja neinvazivnom ventilacijom. Medicinske sestre-tehničari koji skrbe za ovakv e pacijente moraju posjedovati određena znanja i vještine u radu sa oboljelim pacijentima i roditeljima.