Irena Setnikar, Slavica Vilič, Valerija Svilar

Klinično odjelenje za anesteziologiju i intenzivnu terapijo hirurških stručnosti, Odjelenje za intenzivnu terapiju, Univerzitetni klinični centar Ljubljana, Slovenija

razvoj intenzivnog liječenja, medicinsko tehničke aparature, zdravstvena njega

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

U prvom dijelu rada opisana je povijest intenzivne medicine u Sloveniji, razvoj intenzivne skrbi i terapije i
razvoj medicinsko tehničkih aparatura.
Za početak intenzivne skrbi možemo smatrati uspjeh medicinske sestre Florence Nightingale, koja je u
Krimskom ratu s uvođenjem asepse u tretiranje rana uspjela mortalitet ranjenika sniziti sa 42% na svega
2,2%. Početak razvoja intenzivne medicine možemo smatrati liječenje pacijenata sa poliomielitisom u
pedestim godinama prošlog stoliječa, kad su paralizovane pacijente ventilirali sa željeznim plućima.
Prvi odjel intenzivne terapije u Sloveniji bio je osnovan 1957 godine. To je bio prethodnik današnjeg
Respiracijskog centra na Kliniki za infektivne bolijesti i vrućična stanja u Ljubljani. Paralelno s razvojem i
popunjavanjem umjetne ventilacije razvijale su se i sve ostale medicinsko tehničke aparature, jedinice
intenzivnog liječenja pa su postale nepogrešljivi dio svakog kirurškog odjela.
U drugom dijelu rada predstavljeno je značenje suvremenih aparatura za razvijanje stručnosti i kvalitete
intenzivne skrbi. Potrebno je kontinuirano nadgrađivanje znanja jer je visoka kvaliteta njege u Jedinici
intenzivnog liječenja rezultat znanja, iskustva i spremnosti za uvođenje noviteta u intenzivnom lije čenju.
Namjera rada prikazati je, kako zdravstvena njega u našem prostoru ni u čemu ne zaostaje za onom u
razvijenom svijetu, a pored toga naglasiti, da je uprkos modernoj opremi medicinska sestra još uvijek
neizbježan i nepogrešljiv monitor, jer je uz pacijenta čitavo vrijeme i zato najbitniji faktor na putu do dobrog
rezultata liječenja.

preuzmi dokument