Mirela Končar, Tomislav Polović, Nikola Šporčić, Mirjana Meštrović

KBC Zagreb

bolničke infekcije, prevencija

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Bolničke infekcije vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta kod hospitaliziranih bolesnika diljem
svijeta, neovisno o stupnju razvijenosti. Definiraju se kao infekcije koje nisu prisutne pri prijemu u
bolnicu niti su uzrok samog prijema već su stečene tijekom liječenja ili neposredno nakon otpusta iz
bolnice. Vremenski određeno, radi se o infekcijama koje nastaju najranije 48 – 72 sata od prijema u
bolnicu. Mnogobrojni su čimbenici koji dovode do razvoja i nastanka bolničkih infekcija. Tu se ubraja
priroda same bolesti, stanje bolesnika (smanjen imunitet), dijagnostički i terapijski postupci kojima je
podvrgnut tijekom liječenje, posebice invazivne procedure, duljina boravka u bolnici te utjecaj
okolišnih čimbenika.

Bolesnici u jedinicama intenzivnog liječenja izloženi su povećanom riziku za nastanak bolničkih
infekcija. Moderna medicina danas služi se naprednim tehnologijama u postavljanju dijagnoza i
liječenju najteže oboljelih. Upravo su jedinice intenzivnog liječenja opremljene najsuvremenijim
monitoringom s ciljem pružanja najbolje moguće skrbi najtežim bolesnicima. Stoga su bolesnici u
jedinicama intenzivnog liječenja podvrgnuti različitim invazivnim postupcima, procedurama i terapiji
što dodatno povećava rizik ulaska mikroorganizama ( kateteri, sonde, medicinski uređaji i dr.).

Bolničke infekcije kod bolesnika liječenih u neurokirurškoj jedinici intenzivnog liječenja najčešće su
uzrokovane gram negativnim mikroorganizmima ( Pseudomonas aeruginosa ), a najčešće su izolirani
iz dišnog sustava kod bolesnika na strojnoj ventilaciji.

Prevencija bolničkih infekcija morala bi postati izazov svakog zdravstvenog djelatnika. Primjena dobre
kliničke prakse koja se temelji na znanstvenim dokazima i edukaciji zdravstvenih djelatnika svih
profila, neophodna je u postizanju zadanog cilja.

Cilj ovog rada je prikazati najčešće uzročnike i sjela bolničkih infekcija u jedinici inenzivnog liječenja
neurokirurških bolesnika te mjere prevencije.

preuzmi dokument