Snježana Žic, Jasminka Horvatić, Marija Medved

Klinički Bolnički Centar Zagreb, Služba za sprečavanje, suzbijanje i kontrolu bolničkih infekcija

protokoli, prevencija, bolničke infekcije, hospitalizacija

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Bolničke infekcije značajan su uzrok povećanog morbiditeta i mortaliteta u hospitaliziranih bolesnika. Veliki broj bolničkih infekcija moguće je spriječiti postupcima u dijagnostici, liječenju i njezi bolesnika koji uključuju mjere sprečavanja infekcija. Te bi se mjere trebale temeljiti na dokazano korisnim postupcima, preporučenima u internacionalnim ili nacionalnim smjernicama te napisanima u preciznim protokolima specifičnima za svaku pojedinu bolničku ustanovu, čak i za svaki pojedini bolnički odjel ako je potrebno. Provođenje mjera treba kontrolirati, što se radi pomoću sveobuhvatnih formulara koji se temelje na bolničkim protokolima. Formulari opisuju stanje infrastrukture na odjelu, stanje higijene na odjelu, znanje osoblja o mjerama sprečavanja infekcija te praksu osoblja u primjeni mjera za sprečavanje infekcija. U izvješću se navode moguće potrebne popravne radnje, te rokovi za popravak, nakon čega se izvid ponavlja. Izvid u kontroli provođenja mjera za sprečavanje bolničkih infekcija dio je programa osiguranja kvalitete rada u bolnici.

preuzmi dokument